ELS ORÍGENS

Ceres Roura és una empresa familiar que al llarg de 100 anys es dedica a la fabricació d' espelmes.
L'experiència i l'ofici artesanal dels seus fundadors s'ha transmès generació a generació, fins convertir l'actual empresa en líder del mercat per la seva automatització i professionalitat, fabricant i comercialitzant tot tipus d'espelmes i complements.

El fundador de Ceres Roura va ser el frare caputxí Sebastià Roura l'any 1912, a la ciutat de Figueres. Després de tornar de les missions a les Illes Carolines (Oceanía), Sebastià començà a el·laborar els productes que necessitava per a portar a terme la litúrgia catòlica, com ciris, lámpades d'oli, carbó i encens. Les peticions dels seus companys anaven augmentant fins que el seu germà Genís Roura va haver d'ajudar-lo. S'inicia així, la dedicació a l'ofici de cerer, que ha ocupat a cinc generacions de la família Roura durant més de 100 anys i que continua en l'actualitat.

L'ofici

No fou fins a l'Edat Mitjana que es va introduir la cera verge per a l'elaboració d'espelmes.Fins aleshores s'utilitzava oli o seu, per què la cera, que feia més llum sense fums ni males olors, era molt més cara. D'aquesta manera va néixer l'ofici de cerer, amb un producte orientat, al principi, a les classes més acomodades i al ritual litùrgic.

Els ciris es fabricaven submergint en cera líquida els blens penjats d´un torn, com es pot veure en el nostre segell. L'ús de motlles i el descobriment de la parafina al segle XIX, una cera més económica que l'original, va ser el que va popularitzar el seu ús i va donar lloc a una indústria que mai ha perdut la seva tradició i el saber fer propis de les seves arrels artesanals.


L'EVOLUCIÓ

Avui, Ceres Roura és el primer fabricant d'espelmes del país. En aquest camí fins el lideratge ens han acompanyat sempre la passió per la feina ben feta, l'experiència i la constància de cinc generacions d'una mateixa família.

Així s'han superat moments crítics en la continuïtat de l'empresa, com la guerra civil i diversos incendis. Aquesta mateixa empenta ha forjat una empresa competent i eficaç que busca l'excelència en la qualitat, a la que mai renunciem, i en la capacitat d'innovar que projecta la nostra experiència cap al futur.
A més dels avenços tecnològics, han estat els canvis socials els determinants en la progressió del nostre sector. Amb els anys, el sentit i l'us que el consumidor ha donat al producte han canviat dràsticament. Les espelmes han adquirit un status d'objecte multisensorial que projecta llum, aroma i que és capaç de crear ambients especials.

La vivència

Podem afirmar que encendre espelmes avui forma part d'un ritual contemporani del benestar. Superat l'aspecte funcional, fer-ho és un acte del nostre estil de vida.

Amb la seva presència, la seva llum i el seu aroma, les espelmes es converteixen en instruments que ens evoquen sensacions, experiències i estats d´ànims.


CENT ANYS DE CONEIXEMENT

Som conscients que no tothom distingeix la qualitat en una espelma, ni coneix la importància d'escollir les millors matèries primeres i la manera de processar-les, fins a aconseguir una combustió neta i de màxima qualitat que desprengui una aroma delicat i persistent.

Però nosaltres sí ho sabem i és una raó important per assegurar que les espelmes que porten el nostre nom siguin de la màxima qualitat. La passió pel nostre ofici està en l'origen del nostre èxit i és la millor garantia pel nostre futur.

Fabricació

MATÈRIES PRIMES

Els materials bàsics per a la fabricació de les nostres espelmes són de gran qualitat per a  poder garantir una bona combustió sense fums, sense residus i sense males olors.
Utilitzem parafina refinada, olis vegetals, les millors essències solubles en parafina, colorants a base de pigments i blè de cotó pur blanquejat i encerat.
Ceres Roura forma part del Comitè de Direcció de la ASSOCIATION EUROPEAN CANDLE MAKERS, amb seu a Brussel·les. Aquesta organització està formada pels principals fabricants d'espelmes europeus i controla les normes de qualitat i seguretat previstes per la C.E.E per oferir als consumidors uns productes garantits.

PROCESSOS PRODUCTIUS

- Recepció i emmagatzematge de parafines  i olis vegetals líquids en tancs calorifugats.
- Preparació de formulacions incorporant colorants i perfums.
- Transformació del líquid en pols mitjançant un procés de pulverització i refredament sobre cilindres rotatoris refrigerats per aigua a 4ºC.
- Aspiració de la parafina en pols per a premsar o extrussionar segons el tipus d'espelmes a fabricar.
- Amb màquines moldejadores, motlles d'alumini i banys per immersió s'obtenen els altres productes.
- Mitjançant el color o el vernissat s'arriba a l'acabat final de l'article que pot ser perfumat, metal·litzat, etc...

- Línia automàtica per omplir tot tipus de recipients.
- Finalment, després d'ésser etiquetats i estotjats, els articles s'encaixen per a passar al magatzem de producte acabat, refrigerat a 23º C.

R+D+I

És un dels punts forts de la nostra empresa.
El nostre departament de disseny crea i desenvolupa tots els nostres articles del catàleg i col•labora amb els nostres clients portant a terme les seves peticions a nivell de disseny gràfic, packaging, envasos, perfums etc ..., aportant les millors solucions tècniques amb les últimes tendències del mercat. Assistim a totes les fires del sector, buscant sempre la col•laboració i especialització dels nostres proveïdors.
En el nostre laboratori fem assajos continus de perfums, colorants i metxes amb les formulacions adequades, que ens garanteixen productes amb una combustió neta i sense fums.

Producció Automatitzada i Informatitzada

Les nostres línies de producció estàn totalment automatitzades i informatitzades, amb un avançat software que ens assegura el control de la productivitat, la qualitat i traçabilitat dels nostres productes.
Estem preparats per produir grans sèries i alhora tenim la flexibilitat necessària per oferir als nostres clients lots personalitzats i ajustats a les seves necessitats.

Política de Qualitat

La nostra empresa té implantat des de fa 15 anys el sistema de qualitat, basat en les normes UNE-en ISO 9001: 2015, assegurant així la millora contínua a tots els nivells de l'empresa i la màxima qualitat en els nostres productes, processos productius i serveis.
La motivació de l'equip humà és essencial per aconseguir els nostres objectius, dirigits a satisfer les necessitats i les expectatives dels nostres clients.
És primordial la comunicació amb els nostres proveïdors per fer-los partíceps de la nostra política, establint els millors criteris de qualitat.
La qualitat, la innovació i la diferenciació són factors que ens ajudaran a continuar treballant amb eficàcia per mantenir el lideratge de la nostra empresa en el futur.